اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۶۳۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۳۵۶۰۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه باربد ، پاساژ سرای لاله زار ، پلاک 48

کابل مهراب

تلفن

  • ۳۳۹۶۶۳۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۲۳۵۶۰۰۸ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی ، کوچه باربد ، پاساژ سرای لاله زار ، پلاک 48

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط